TAWON DUWE ENTUP

Maune tawon iku duwe entup. Bareng tawon gula antuk bebungah dihadhiyahi gaman kang ampuh, kabeh banjur duwe entup minangka gaman yen ngadhepi mungsuh. Nalika semana gula dhisik dhewe anggone duwe entup, dedongenge mangkene:

Tawon gula iku pancen sregep nyambut gawe, ngati bsia gawe madu kang rasane legi, mula dijenengake tawon gula. Dene madu iku akeh gunanae kaya ta kanggo obat bocah yen lara panas, diombeni madu panase sirep. Bisa kanggo jamu, dicampur susu powan karo endhog. Lan liya-liyane.

Saking sregepe tawon nganti bisa gawe madu akeh banget. Warga tawon wis nganakake andum yaiku endi sing golek pangan, lan endi ding gawe madu. Sing lumrahe dijenengake tala. Sawise ajer ora njendhel lagi jeneng madu. Gandheng entuke gawe madu akeh, lan wus cukup kanggo kebutuhanae dhewe, banjur atur pisungsun marang dewa paring bebungah, jalaran tawon iku sregep lan gnerti marang dewa, mula bakal diparringi apa sing dikarepake. Kapinujon asung pisungsun tawon ditakoni: “E, tawon kowe wis nindakake dhawuh dewa lansregep nyambut gawe, ii dewa bakal paring menyan gkowe, kowe butuh apa?” Pitakone dewa. “Aku butuh gaman sing ampuh, jalaran omahku akeh sing ngganggu. Dadi yen duwe gaman bsia kanggo nglawan mungsuh, supaya ora nganggu gawe marang tawon sawargane. Lan ora mung tawon gula, nanging kabeh warga tawon duwe gaman, jalaran gaman iku perlu banget”, wangsulane tawon.

Tawon dikandhani menawa kabeh panajaluke bakal dituruti, ana akbiate. Mula sasi candhake tawon sawise teka banjur dikandhani yen apa panjaluke bakal dituruti kabeh. Nanging apa kirane tawon gelem nanggung akibate, yen gelem bakal enggal diparingi. Bareng tawon lan wargaen wis duwe gaman wujut entup, dewa paring dhawuh ing dina candhake. Menawa entup mau digunakake, sing kena mung kelaran ora amti. Dene sing ngentup malah bisa mati, amarga gawe laraning liyan, minangka panebus dosane, krungu kabar mau tawon rada gela, nanging kepiye maneh barang wus kebacut, mula kabeh akibat wus dingerteni dening warga tawon. Sing namakake entupe bakal mati.

Akeh tawon gula ding padha mati sawise ngetup, dene sing kena mung kelaran ora mati. Tawon gula mung saperangan kang duwe entup. Dene tawon singgawe madu tetep ora duwe entup. Jalaran yen duwe entup oara bisa gawe madu.

Mangkono dedongengane mula bukane tawon duwe entup.

Iklan

Tentang taoefiq27

I'm only usual man
Pos ini dipublikasikan di Cerita dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s