Dongenipun Kancil Kaliyan Keyong

Kacarita, anuju satunggaling dinten kancil mlampah-mlampah wonten ing saurut pinggiring lepen. Dumadakan mboten kajarag kancil ngidak keyong. Keyong lajeng ndhelik angslup ing griyanipun. Keyong mangertos bilih ingkang ngidak kala wau punika kancil. Keyong lajeng ngetilakaken medal saking griyanipun.

Kancil wicanten, Huh, mlaku kok klular-klulur kaya pratapa wong ora kolu tajin. Mbok setahun muput ora teka nggone!”

Keyong gumujeng, ing batin kepengin melehaken kancil ingkang kondhang sugih akal punika. Keyong lajeng mangsuli,”Cil,aja ngepal dhisik! Senajan lakuku klular-klulur kaya ngene, yen kotantang balapan mlayu durung karuan aku kalah.” Kancil rumaos dipun tantang, manahipun mrekitik, lajeng mangsuli,” Yong, yen mengkono sing nantang kuwi dudu aku, nanging kowe. Yen mengkono sing kokerepake, ayo dak ladeni. Kapan lan ana ngendi?”

Cekaking carios, kancil kaliyan keyong sampun sami sarujukipun bilih benjing-enjing sami balapan wonten ing lepen ngriku. Tebihing watawis kalih atur meter, batosipun kancil gumujeng lan ngungun, dene keyong kawantun-wantunipun nantang balapan mlajeng kaliyan kancil. Batosipun keyong ugi gumujeng bilih kancil badhe kalampahan kaweleh.

Enjingipun kalampahan kancil lan keyong sampun sami dumugi ing papan undhang,”Yong, kowe wis tekan ngendi?” keyong mangsuli, ”Aku ana kene. Wis tekan ngarepmu, ayo mundhak kadohan kalahmu!”kancil kaget dene keyong wonten ngajengipun. Plajengipun kancil radi dipun rikataken, kancil taken malih,”Yong, kowe wis tekan ngendi?” Keyong mangsuli, “Aku wis tekan pungkasan! Ayo cepet dakenteni, aja nganti kalah karo wong klular-klulur!”

Kancil rumaos kawon, mlajeng wangsul lan boten wanton kapanggih keyong. Sajatosipun mimpangipun keyong punika naming jalaran akal. Keyong ngajak sadaya kancanipun jejer-jejer lan ndellik saurutipun lepen.

Iklan

Tentang taoefiq27

I'm only usual man
Pos ini dipublikasikan di Cerita dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s